Đặt mua tạp chí

Hà Nội
Chị Nguyễn Thu Hồng
0904.440.826
subs.hn@lemediavn.com

TP. Hồ Chí Minh
Chị Trần Anh Thư
0904.945.596
subs.hcmc@lemediavn.com

Hợp tác quảng cáo

Tạp chí Đẹp

Hà Nội
Nguyễn Thị Vân Khánh
0903.269.171/090.354.6004
khanhnv@lemediavn.com

TP.Hồ Chí Minh
Ms Hoàng Anh
0909.994.147
anhdh.sales@lemediavn.com

Tạp chí TTVH & Đàn Ông

Nguyễn Thị Hải Yến
0913.323.282/0903.546.003
yennh@lemediavn.com

Tạp chí Doanh Nhân

Nguyễn Thị Thuý Nga
0903.202.606/0903.546.014
ngantt.sales@lemediavn.com

Tạp chí Autocar Vietnam

Nguyễn Hoàng Bảo Vy
0933.316.538
vynhb.sales@lemediavn.com

Tạp chí Stuff Vietnam

Đỗ Thị Xuân Mai
0903.684.998/0903.546.024
maidtx.sales@lemediavn.com