*Giảm thêm 10% khi đặt hai loại báo bất kỳ

*Giảm thêm 15% khi đặt ba loại báo

  • Tạp chí Đẹp                            44.800đ/số         12 số/năm (-10%) = 483.800đ
  • Tạp chí TTVH & Đàn Ông      36.000đ/số         12 số/năm (-10%) = 388.800đ
  • Tạp chí Doanh Nhân              36.000đ/số         12 số/năm (-10%) = 388.800đ

Liên hệ đặt báo

Hà Nội
Chị Nguyễn Thu Hồng
0904.645.596
hongnt@lemediavn.com

TP. Hồ Chí Minh
Chị Trần Anh Thư
0904.945.596
thu.tran.anh@lemediavn.com

Hoặc gửi thông tin qua website

 Đẹp TTVH & Đàn Ông Doanh NhânTôi đặt mua:

Mockup_DN_DEP_DO_Mua-Cuoi_small